Hrubá stavba bola ukončená 30. júna 2019, momentálne prebiehajú inštalačné práce.