V priebehu mesiaca august 2019 ukončíme inštalačné práce a budú sa osádzať okná. V mesiacoch august až september budú prebiehať terénne úpravy.