Všetko pre spokojnosť zákazníka

hr

Snažíme sa uspokojiť požiadavky zákazníka, preto chceme, aby mal čo najväčší komfort bývania.

Zabezpečenie financovania

  • Zabezpečíme (vybavíme) financovanie vášho projektu – všetky potrebné dokumenty, aby ste nemuseli chodiť po úradoch.

Klientske zmeny projektu

  • vypracovanie návrhu a proejktovej dokumentácie konštrukčných a technologických zmien
  • vypracoanie kalkulácie klientom vyvolaných stavebných úprav
  • zabezpečenie klientských zmien alebo prác naviac počas výstavby

Služby interiérového designéra

  • zabezpečenie návrhu a realizácie interiérového dizajnu
  • konzultácie s interiérovým architektom o možných dopadoch na potrebu stavebných úprav

Nová kvalita bývania !

– Predaj bytov: Historické centrum, Ilava