Luxusné bývanie v historickom centre mesta Ilava

hr

Atraktivita tohto budúceho bývania spočíva v tom, že je súčasťou historického centra mesta, je zároveň súčasťou neukončenej uličnej zástavby dotvára uličnú zástavbu a vytvára jednotnú mestskú líniu spolu s historickými objektami. Uzatvára existujúci priestor a vytvára nové námestie s existujúcimi bytovkami. Bytové jednotky budú mať v zornom poli nielen zeleň, park a existujúce bytové domy, ale aj historické objekty bývalého pivovaru z minulých storočí.

Dokončenie výstavby: september 2020

Začiatok a priebeh výstavby bytových domov

Začiatok výstavby je naplánovaný na február 2019. Doba výstavby je 15 mesiacov, takže byty budú dokončené v máji 2020.

Z dôvodu koronavírusu sme museli kolaudáciu posunúť.

Kolaudácia: 30. september 2020

Viac o predaji bytov

Luxusné byty v komplexe bytových domov v centre mesta Ilava

Pozri projekty

Nová kvalita bývania !

– Predaj bytov: Historické centrum, Ilava